Aktualności

Od pewnego czasu zajmujemy się budowaniem sieci punktów poradnictwa chrześcijańskiego ICHTHYS. (zobacz informację o nas oraz listę istniejących punktów poradnictwa) W ramach tego procesu, prowadzący punkty poradnictwa oraz zainteresowani ich założeniem spotykają się dwa razy do roku na konsultacje i szkolenie.

Najbliższe spotkanie Punktów Poradnictwa Ichthys zostało zaplanowane na sobotę, 28 października w Warszawie. Odbędzie się ono w godzinach 11:00-17:00 w pomieszczeniach Zboru Dom Boży KBwCh, przy ul. Kłopotowskiego 11. Temat spotkania:
Jak postępować z trudnymi ludźmi? Zaburzenia osobowości ze szczególnym uwzględnieniem zaburzenia typu Borderline.

Wykładowcy:

  • Winfried Hahn, pedagog, pastor i szef ośrodka pozaklinicznej opieki psychiatrycznej DE’IGNIS – Dom Tabor w Engelswies w Niemczech. Odpowiada za teologiczną działalność Instytutu DE’IGNIS w Altensteig.
  • Dr med. Herbert Scheiblich, psychiatra i docent na Uniwersytecie w Mainz w Niemczech. Odpowiada za psychoterapeutyczną działalność Instytutu DE’IGNIS w Altensteig.

Zgłoszenia udziału można dokonać przez formularz na stronie Fundacji DE’IGNIS.