Poznań

+ Pomoc Psychologiczna w Poznaniu

Krystyna Zaremba tel. 791-990-676 imag1015

Studia medyczne ukończyłam na Akademii Medycznej w Warszawie, po czym pracowałam jako lekarz ogólny w poradni. Doświadczenie w dziedzinie psychiatrii oraz psychosomatyki zdobywałam na stażach w Instytucie Psychoneurologii w Warszawie, a także w chrześcijańskich klinikach  psychiatrii i psychosomatyki: de’Ignis w Niemczech oraz SGM w Langenthal w Szwajcarii. Obecnie pracuję w Klinice Psychiatrii w Poznaniu i robię specjalizację z psychiatrii dorosłych.

Przez ponad 10 lat pracowałam z dziećmi ze środowisk patologicznych organizując dla nich obozy i prowadząc rozmaite zajęcia. Pracowałam także jako nauczyciel w szkole z młodzieżą w wieku nastoletnim. Jednocześnie wychowywałam w domu trójkę dzieci, obecnie już dorosłych.

We współpracy z chrześcijańską niemiecką organizacją Wüstenstrom brałam udział w założeniu i prowadzeniu grupy pomocowej o nazwie Przełom Życia (z niemieckiego Aufbruch Leben). Jest to program, który ma na celu pomóc uczestnikom grupy rozwiązywać trudności w ważnych dla siebie relacjach oraz w budowaniu nowych, zdrowych relacji. Staram się wciąż poszerzać swoją wiedzę, biorąc udział w rozmaitych kursach i warsztatach.

W poradnictwie koncentruję się na następujących dziedzinach:

  • Sytuacje kryzysowe
  • Depresje
  • Zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, snu
  • Zaburzenia zachowania wieku młodzieńczego: ADHD, tiki, depresja, problemy szkolne
  • Zaburzenia psychosomatyczne takie jak: nawracające bóle głowy, stany wyczerpania (tzw. burnout), fibromialgia, bezsenność, nadciśnienie tzw. samoistne, napady paniki, zespół jelita drażliwego, itp.