Dobra książka

Winfried Hahn „Zaburzenia psychiczne w świetle Biblii”

Jak praktycznie pomóc osobie chorej psychicznie?
Jak wspierać tych, którzy opiekują się chorym psychicznie? w_hahn_zaburzenia

Każdy z nas zapewne nieraz w życiu spotkał się z człowiekiem cierpiącym z powodu depresji, lęków, nerwicy, schizofrenii lub zaburzeń osobowości. Ludzie, którzy przestali sobie radzić ze swoim życiem, stanowią coraz liczniejszą grupę. Potrzebują nie tylko współczucia, ale także realnej, praktycznej pomocy na drodze wychodzenia z problemów, uleczenia i wewnętrznego rozwoju.

W tej sytuacji rodzą się pytania:

  • Jak zrozumieć osobę cierpiącą na skutek różnorodnych zaburzeń psychicznych?
  • Jak spotkać się z osobą cierpiącą w miejscu jej potrzeby?
  • Jak udzielać praktycznej pomocy w zależności od rodzaju choroby?
  • Jak odbudować zniszczoną umiejętność ufania i tworzenia więzi?
  • Jak odbudować poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości?

Myślą przewodnią tej książki jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o biblijne wskazówki prowadzące do zmiany i uzdrowienia zaburzeń psychicznych. Chodzi o proces uzdrowienia polegający nie tyle na zastosowaniu różnorodnych technik psychoterapeutycznych czy metod duchowych, ile na praktycznych krokach,
dla których drogowskazem jest Pismo Święte. Ważną częścią tej książki są rzetelne, fachowe informacje na temat różnorodnych zaburzeń psychicznych, od nerwicy czy depresji, po psychozy i schizofrenię.

Autor rozważa także zagadnienie: Jakie jest miejsce i rola Kościoła, duszpasterstwa i poradnictwa w sytuacji, kiedy coraz więcej ludzi przestaje radzić sobie ze swoim życiem? Podkreśla, że celem zarówno duszpasterstwa, jak i terapii jest to, by umożliwić człowiekowi wejście w uwalniające spotkanie z Bogiem, które jest decydującym czynnikiem w uzdrowieniu głębi serca.

Winfried Hahn studiował pedagogikę i zdobył wykształcenie jako chrześcijański terapeuta. Obecnie prowadzi ośrodek pozaklinicznej opieki psychiatrycznej DE’IGNIS – dom Tabor. Jako wieloletni duszpasterz służący w wielu kościołach jest także cenionym wykładowcą w trakcie seminariów i konferencji w swoim kraju oraz zagranicą.

Elżbieta Stawnicka-Zwiahel „Zabunkrowani”

Książka „Zabunkrowani. O chorobach duszy” Elżbiety Stawnickiej-Zwiahel ukazuje proces zamykania się człowieka zabunkrowanipoprzez mechanizmy obronne, schematy myślenia, toksyczne sposoby reagowania oraz maskowania, by ochronić samego siebie. Autorka posługuje się metaforą bunkra jako wymownym obrazem wolności zalęknionej. Historia ucieczki od siebie i kontaktu z własnym wnętrzem zaczyna się w dzieciństwie, gdzie należałoby się doszukiwać „korzeni” problemów dorosłego człowieka.

Książka dotyka problematyki tworzenia się, na zranieniach i doznanych traumach, chorych sposobów myślenia, zniewoleń o charakterze demonicznym oraz mechanizmów obronnych jako sposobów radzenia sobie z bólem ran wewnętrznych. Rysuje wszakże perspektywę nadziei jako drogę wyjścia z „bunkra” ku wolności życia oraz podjęcia walki o jego jakość.

Autorka patrzy na człowieka całościowo – na poziomie ducha, duszy i ciała i ich związków i zależności. Bliżej omawia kwestię uzależnienia i współuzależnienia, toksycznych związków, nerwic (w szczególności nerwicy hipochondrycznej).