Warszawa

+ Chrześcijański Punkt Poradnictwa w Warszawie

ul. Surowieckiego 8/57
02-785 Warszawa
Joanna i Dariusz Oszczepalińscy
tel. 22-644-47-69, 508-927-850

Agnieszka Kukier tel. 504-998-420