Nagrania Punktów Poradnictwa Ichthys oraz Letnich Szkół

Spotkanie Punktów Poradnictwa 11 kwietnia 2015 roku

Winfried Hahn: Duszpasterstwo

Winfried Hahn: Borderline

Spotkanie Punktów Poradnictwa 28 października 2017 roku: Jak postępować z trudnymi ludźmi? Zaburzenia osobowości ze szczególnym uwzględnieniem zaburzenia typu Borderline.

Winfried Hahn: Poradnictwo – połączenie biblijnego i naukowego podejścia.

Herbert Scheiblich: O zaburzeniach ogólnie

Herbert Scheiblich: Borderline

Herbert Scheiblich: Pytania i odpowiedzi

Andrzej Nędzusiak i inni: Dyskusja na temat sieci poradnictwa Ichthys

Spotkanie Punktów Poradnictwa 14 kwietnia 2018 roku? (lub jakaś inna data? opis?)

nagranie 1

nagranie 2

nagranie 3

Spotkanie Punktów Poradnictwa 26 maja 2018 roku: Praca z zespołem stresu pourazowego

Winfried Hahn: Wstęp

Jerzy Czech, Krystyna Zaremba: Turnusy rehabilitacyjne i program Przełom

Herbert Scheiblich: Zespół stresu pourazowego cz. 1

Herbert Scheiblich: Zespół stresu pourazowego cz. 2

Herbert Scheiblich: Zespół stresu pourazowego cz. 3

Letnia Szkoła 2018 – nagrania mp3 z kursu IPT

Spotkanie Punktów Poradnictwa 18 maja 2019 roku: Schizofrenia i psychoza – urojenie z perspektywy naukowej i biblijnej. Mistyczny, ekstatyczny, psychotyczny.

Andrzej Nędzusiak, Winfried Hahn: Duchowy wstęp

Herbert Scheiblich: Podstawowe objawy schizofrenii

Herbert Scheiblich: Pogłębienie zrozumienia shizofrenii

Herbert Scheiblich: Terapie schizofrenii

Małgorzata Ocios: Objawy psychopatologiczne w wybranych chorobach somatycznych

Letnia Szkoła 2019 – nagrania mp3 z kursu IPT

Spotkanie Punktów Poradnictwa 12 października 2019 roku: Zaburzenia osobowości. Podejście duszpasterskie do skłonności samobójczych i agresji.

Andrzej Nędzusiak: Prorocze duszpasterstwo

Herbert Scheiblich: Osobowość

Herbert Scheiblich: Zaburzenia osobowości

Herbert Scheiblich: Skłonności samobójcze. Q & A

Spotkanie Punktów Poradnictwa 17 października 2020 roku: Strategie duszpasterskie przy wysokiej wrażliwości, zespole Aspergera i autyzmie

Herbert Scheiblich: ADHD, Wysoka wrażliwość cz.1

Herbert Scheiblich: ADHD, Wysoka wrażliwość cz.2 

Herbert Scheiblich: ADHD, Wysoka wrażliwość cz.3

Herbert Scheiblich: ADHD, Wysoka wrażliwość cz.4

Spotkanie Punktów Poradnictwa 23 października 2021 roku: Depresja

Herbert Scheiblich: Depresja. Część I

Herbert Scheiblich: Depresja. Część II

Herbert Scheiblich: Depresja. Część III

Spotkanie Punktów Poradnictwa 28 maja 2022 roku Duszpasterstwo zaburzeń lękowych.

Winfried Hahn: Biblijna inspiracja

Herbert Scheiblich: Wykład I

Herbert Scheiblich: Wykład II

Spotkanie Punktów Poradnictwa 8 października 2022 roku Terapia traumy

Terapia traumy cz. 1

Terapia traumy cz. 2

Terapia traumy cz. 3

Terapia traumy cz. 4

Terapia traumy cz. 5